Odense Fugleforening blev stiftet den 17. August 1921 som Foreningen for Stuekulturer.

 

 

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til:

Michael Rendbæk, tlf. 65 90 31 92 eller på mail: webmaster@odense-fugleforening.dk med navn og adresse.

Du finder lokalet ved at køre ind fra Sdr. Boulevard og parkere ved:

Tandpleje Sdr. Boulevard 19. Herefter følger man stien skråt over græsplænen.

Der hænger skilt i døren med vores navn..

 

Nyhedsmail:

Medlemmerne opfordres til at sende deres e-mail adresse til webmaster@odense-fugleforening.dk, så vigtige

meddelelser hurtigt kan viderebringes.

 

Billede fra en udflugt i foreningen

Aktiviteter i Odense Fugleforening

Alle møder foregår på Hunderupskolen, lokale 27 og starter kl. 19.00 (hvis ikke andet er nævnt):

 

Husk at det er på onsdag den 23-05-2018 kl. 19.00 at vi mødes igen. Denne gang hos Michael Rendbæk, fyns største fugleholder, Løkkegravene Odense N. Der er møde-bonus.

 

For at undgå at vi står med for mange boller og for få øl og sodavand😁, vil Michael Rendbæk gerne have en tilmelding senest tirsdag. Enten på mail webmaster@odense-fugleforening.dk

eller på mobil nr. 2236 6309

 

Juni - Onsdag den 20. kl. 18.00

Havemøde/Gril aften

 

August - Onsdag den 16. kl. 18.00

Havemøde/Grill aften