Indmeldelse

Indmeldelse i Odense Fugleforening kan ske ved henvendelse til:

Michael Rendbæk, tlf. 65 90 31 92 eller på mail: webmaster@odense-fugleforening.dk med navn og adresse.

Billede fra en udflugt i foreningen

Aktiviteter i Odense Fugleforening:

 

Nyhedsmail

Medlemmerne opfordres til at sende deres e-mail adresse til webmaster@odense-fugleforening.dk, så vigtige

meddelelser hurtigt kan viderebringes.

 

Odense Fugleforening blev stiftet den 17. August 1921 som Foreningen for Stuekulturer